Diensten

Wij bieden bedrijven spreekuren aan op locatie. Een spreekuur kan naar eigen behoefte van een bedrijf ingevuld worden. Een spreekuur wordt ingezet zodat de medewerkers, chefs, mentoren, leidinggevende en casemanagers in de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de bedrijfsfysiotherapeut over een klacht of hun werkplek. Tevens kan een spreekuur gebruikt worden om een indicatie te stellen of er verder onderzoek noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld een intake of werkplekonderzoek. De frequentie wordt naar behoefte bepaald in samenspraak met de klant (het bedrijf).

Een Intake bestaat uit een gesprek, fysiek onderzoek en aanvullende testen waarbij in kaart wordt gebracht of een medewerker klachten heeft dan wel dreigt te krijgen.
Als er sprake is van (dreigende) klachten en/of verzuim zal de bedrijfsfysiotherapeut het klachtenbeeld inventariseren en een behandelplan opstellen.

Tevens worden er verschillende meetinstrumenten gebruikt om een nauwkeurig beeld te vormen van de aanwezige pijnintensiteit, functionele beperkingen, manieren waarop met de klachten wordt omgegaan. Om inzicht te krijgen in de persoonlijke omstandigheden van de medewerker, welke van invloed kunnen zijn op het klachtenbeeld maken wij gebruik van een specifieke vragenlijst welke gericht is op werk en welbevinden.

Indien nodig doen wij aanvullend een inspanningstest om de mate van de conditie in kaart te brengen.

Na afloop van de intake ontvangen de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts een rapportage. Hierin staat een prognose van de verwachte herstel- en verzuimduur. Ook adviseren we welk vervolgtraject en diensten wij aanraden.

Iedereen heeft een eigen ideale werkplek. Het belangrijkste is dat iedere werkplek zo optimaal mogelijk is ingesteld zodat een werknemer de juiste houding aanneemt tijdens het werk. Of dit nu gaat om een werkplek op kantoor, achter het stuur van een voertuig of bij het bedienen van een machine, iedere werkplek kan worden geoptimaliseerd. Om dit te bewerkstelligen komen wij graag een keer kijken op de werkplek. We doen een onderzoek naar de omstandigheden en adviseren hierin wat er verbeterd kan worden. Na afloop van het onderzoek ontvangt de medewerker een werkplekpaspoort met hierin overzichtelijk alle adviezen.

Gezond beeldschermwerkplek:

Met behulp van een presentatie wordt in groepsverband uitgelegd waarop te letten tijdens beeldschermwerk en wat een goede werkhouding is. Deze presentatie is geschikt voor zowel de werkplek thuis als binnen het bedrijf.

 

Tiltraining:

Tijdens de tiltraining ligt de focus op het hanteren van de juiste tiltechnieken om hiermee de belastbaarheid te vergoten en klachten door toedoen van verkeerd tillen te voorkomen.

 

Workshop bewust aan het werk:

Tijdens deze workshop ligt de nadruk op een stuk bewustwording van de fysieke gevolgen van het werk. Deze workshop is vooral gericht op medewerkers die fysiek zwaar werk, repeterende werkzaamheden of statisch werk verrichten waaruit lichamelijke klachten kunnen ontstaan.

Een onderdeel van deze workshop is bewustwording van de eigen gezondheid en het bewaken hiervan.

 

Workshop communicatie- en gezondheidsmedewerker voor leidinggevenden:

Tijdens deze workshop leren we een leidinggevende te herkennen wanneer een medewerker klachten dreigt te ontwikkelen op lichamelijk gebied en hierop te anticiperen en eventueel gepaste actie te ondernemen om zo verergering van de klachten of uitval van de medewerker te voorkomen.

Tijdens de taak-handelingen analyse worden de verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf in kaart gebracht en gecategoriseerd in zwaarte.
Een functie-taak-handelingen analyse wordt op de volgende wijze uitgevoerd:

Functie: hier wordt de functie benoemd die een medewerker uitvoert.
Taak: hier worden de taken beschreven welke de medewerker uitvoert tijdens zijn of haar functie.
Handelingen: hier worden de onderdelen van een taak beschreven (tillen, reiken, bukken en dergelijke)

Aan de hand van deze analyse wordt een advies uitgebracht waar verbeterpunten liggen en hoe deze verbeterpunten te implementeren.

Stoelmassages op het werk

Investeren in de gezondheid van personeel kent heel veel voordelen:

-De medewerker kan op de werklocatie worden geholpen.
-Het heeft een positief effect op het team.
-Hogere productiviteit en meer ontspanning.
-Spierspanningen worden direct aangepakt

Bij fysieke klachten kan de masseur inschatten of het relevant is om vroegtijdig de fysiotherapeut in te schakelen

Tijdens de massage zal de werkhouding geëvalueerd worden en worden er tips gegeven over houding, rust momenten en tussentijdse oefeningen.

Deze dienst is fiscaal aftrekbaar voor bedrijven, wanneer zij dit onderdeel maken van het Arbo plan en de massages plaatsvinden tijdens werktijden. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.