Vergoeding zorgverzekering

In 2024 hebben wij de volgende contracten met zorgverzekeraars:

Fysiotherapie: Alle zorgverzekeraars behalve Just
Oefentherapie Mensendieck: Alle zorgverzekeraars

Het is van belang te weten voor hoeveel behandelingen Fysiotherapie u verzekerd bent. Dit zorgt ervoor dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.
Als u een chronische indicatie hebt, wordt een deel van de vergoeding uit de aanvullende verzekering gehaald en een deel uit de basisverzekering.

Alle vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen onder het verplicht eigen risico van 385,- euro)
Hoe dat werkt kan je lezen op Zorgvergoeding.

 

Vergoeding uit de basisverzekering
In de meeste gevallen is voor fysiotherapie en ook gespecialiseerde fysiotherapie (zoals manuele therapie en sportfysiotherapie) een aanvullende verzekering nodig. Fysiotherapie wordt in een aantal gevallen vergoed uit de basisverzekering.

Fysiotherapie bij COVID-19 herstelzorg
Bij een verwijzing van een medisch specialist kunnen er voor een periode van 6 maanden, maximaal 50 behandelingen uit de basisverzekering vergoed worden. Zo nodig kan er een extra behandelperiode van 6 maanden met nogmaals 50 behandelingen op verwijzing van specialist aangevraagd worden.

Fysiotherapie bij knie- of heupartrose
Eenmalig worden er maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden vergoed, waarbij eerst het eigen risico wordt betaald.

Fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar
Voor jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kan een aanvullende verzekering van een van de ouders uitkomst bieden.

Chronische aandoeningen
Indien uw aandoening voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen van de zorgverzekeraar, kan u in aanmerking komen voor een chronische indicatiecode.
Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen van eigen rekening en/ of een aanvullende verzekering betaald worden, vanaf de 21e behandeling wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering, houdt er wel rekening mee dat dit eerst uit het eigen risico betaald wordt.

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
Er is een eenmalige vergoeding van 9 behandelingen uit de basisverzekering beschikbaar, houdt er wel rekening mee dat dit eerst uit het eigen risico betaald wordt.

Fysiotherapie bij etalagebenen
Er worden maximaal 37 behandelingen per jaar vergoedt, waarbij eerst het eigen risico wordt betaald.

Bij vragen of onduidelijkheden over dit onderwerp kunnen onze medewerkers u hier verder over informeren. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.